NDANEV: Analyse af kumulative adgangsdata for nye energikøretøjer landsdækkende

Den 30. juni 2018 udgav den officielle hjemmeside for National Big Data Alliance (NDANEV) for New Energy Vehicles statistikker og analyse af oplysningerne om adgangsvolumen for nye kilder i maj.Baseret på orienteringsdataene analyserer dette papir systematisk den kumulative adgangsrangering af nye energikøretøjer i Kina fra januar 2017 til maj 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Indlægstid: 20-jul-2020